BlogČlánky z konaných akcí

2. prosince se konal ve spolupráci obecního úřadu, SDH, TJ DUBINA a ČČK již 3. adventní jarmark, tentokrát v netradičním stylu v budově hasičské zbrojnice a na prostranství před zbrojnicí. Vánoční zboží, zabíjačka z Větřkovic, medovina a vánoční punč, to vše mohli návštěvníci zakoupit a ochutnat v průběhu první adventní neděle.

Pohádka O chytrém Jurkovi zaujala nejen malé, ale i dospělé diváky. Pro děti byly již tradičně připraveny členkami ČČK dětské dílničky a ti, kteří napsali Ježíškovi, si mohli zazvonit v ručně vyrobené zvoničce.

Závěr jarmarku patřil tradičně vystoupení žáků základní školy a Větřkovskému příležitostnému orchestru. Vyvrcholením celé akce bylo rozsvícení vánočního stromu a ohňostroj, na který se těšili všichni návštěvníci.