Historie ČČK VětřkoviceHistorie českého červeného kříže ve Větřkovicích

Léta 1949 – 2015 zdroj Kronika obce Věřkovice – doslovná citace

Rok 1949

O činnosti místní organizace Československého Červeného kříže není spolehlivých zpráv; organizace vyvíjela nepatrnou činnost. Místní organizaci ČSČK vede Marie Kubeová, čp. 58.

Informace: Čeněk Sommer

Rok 1955

Letos jsme zřídili v obci skupinu Československého Červeného kříže. Předsedou je Marie Kubeová.

Občané jezdí k lékaři do Vítkova, kde je také nemocníce a lékarna.

(Koch)

Rok 1956 – 2009 – neexistují žádné záznamy

Rok 2010

Předsedkyně: Jarmila Skarková.

V roce 2010 měl ČČK 72 členů (70 žen a 2 muži) a pořádal tradiční akce – sáňkiádu (31. 1.) a drakiádu (10. 10.).

Rok 2011

Předsedkyně: Jarmila Skarková

Tradiční sáňkiádu se letos bohužel pro nepřízeň počasí nepodařilo uskutečnit (nedostatek sněhu). Na obecním plese (22. 1.) měl ČČK na starosti bar. 1. 2. proběhlo malé školení dětí z naší základní školy v první pomoci; děti si vyzkoušely zastavení krvácení, kříšení s figurínou, fixaci zlomenin a další úkony spojené s první pomocí. Podobná přednáška se uskutečnila 24. 3. na faře pro skauty.

5.4. byl uspořádán zájezd do Slezského divadla v Opavě na operetu Giuditta. V září (4. 9.) se konečně uskutečnil „Pochod k Moravici“, který se plánoval už od jara. Děti i dospělí šli lesem k řece Moravici. Cestou se hrály různé hry a jako občerstvení a svačinka bylo opékání buřtů nad ohněm. Na prvním ročníku soutěže T. F. A. (pořádaném místními hasiči 1. 10.) pak členky zajišťovaly zdravotní dohled. Další tradiční akce – drakiáda – se uskutečnila 29. 10. na louce za panem Koplem.

Od listopadu probíhalo každou středu cvičení zumby; pro velký zájem se cvičilo nebo tančilo v sále KD.

Rok 2012

Předsedkyně: Jarmila Skarková

V roce 2012 měl ČČK 70 členů (65 žen a 5 mužů).

1. proběhla v základní škole pro děti přednáška o první pomoci s praktickými ukázkami. Tradiční sáňkiádu se konala 12. 2.

Dvakrát byl uspořádán zájezd do Slezského divadla v Opavě – na činohru Sluha dvou pánů (18. 3.) a operetu Uličnice (28. 11.). V hospodě Na Druhé straně se 14. 3. uskutečnila přednáška s ručně dělanými svíčkami; účast byla překvapivě vysoká. Na soutěži T. F. A. (pořádané místními hasiči 22. 9.) zajišťoval zdravotní dohled nový člen – záchranář Jakub Reček.

V říjnu a listopadu probíhal (díky panu Miroslavu Černochovi a paní Kamile Kubesové) v sále KD taneční kurz pro manželské a spřátelené páry, který byl zakončen 22. 11. slavnostní kolonou.

 

Rok 2013

Předsedkyně: Jarmila Skarková

V roce 2013 měl ČČK 67 členů.

1. proběhla v základní škole pro děti přednáška o první pomoci s praktickými ukázkami. 15. 2. se dvě členky podílely na organizaci tzv. Nočního čtení v naší základní škole.

Tradiční sáňkiáda se v tomto roce bohužel nekonala. Drakiáda proběhla 13. 10. za pěkného počasí a velké účasti dětí i dospělých.

Jednou byl uspořádán zájezd do Slezského divadla v Opavě – na veselohru Sekretářky z Ostrožné (23. 5.). V hasičské zbrojnici se uskutečnily dva kurzy pletení z pedigu – 2. 2. a 23. 3.; účast byla překvapivě vysoká. Na soutěži T. F. A. (pořádané místními hasiči 14. 7.) zajišťovali členové zdravotní dohled.

Tradiční májový výšlap k řece Moravici se uskutečnil za krásného počasí 5. 5.

Rok 2014

Předsedkyně: Jarmila Skarková

2. proběhla v základní škole pro děti přednáška o první pomoci s praktickými ukázkami. 28. 3. se dvě členky podílely na organizaci tzv. Nočního čtení v základní škole (děti si mohly vyzkoušet, jak si poradit se zraněným člověkem a co vše by měla obsahovat domácí lékárnička).

Tradiční sáňkiáda se v tomto roce bohužel pro nedostatek sněhu opět nekonala. Drakiáda pak proběhla 5. 10. za pěkného počasí a velké účasti dětí i dospělých.

Jednou byl uspořádán zájezd do Slezského divadla v Opavě – na veselohru Rodina je základ státu (6. 4.). V hasičské zbrojnici se uskutečnily tři kurzy pletení z pedigu – 1. 2., 15. 2. a 29. 3.; o tuto akci byl velký zájem. Na soutěži T. F. A. (pořádané místními hasiči 20. 7.) zajišťovaly členky (paní Černochová a Scholasterová) zdravotní dohled.

Tradiční májový výšlap k řece Moravici se uskutečnil za krásného počasí 1. 5. V rámci Kácení máje (25. 5.) se mnohé členky obětavě účastnily utkání v ženském fotbale.

Rok 2015

Předsedkyně: Jarmila Skarková

3. se dvě členky podílely na organizaci tzv. Nočního čtení v základní škole (děti si mohly vyzkoušet, jak si poradit se zraněným člověkem a co vše by měla obsahovat domácí lékárnička).

Tradiční sáňkiáda se v tomto roce uskutečnila po třech letech 8. 2. za hojné účasti dětí i dospělých. Drakiáda pak proběhla 4. 10. za pěkného počasí a velké účasti dětí i dospělých.

Jednou byl uspořádán zájezd do Slezského divadla v Opavě – na veselohru Zdravý nemocný (14. 5.). V hasičské zbrojnici se uskutečnily dva kurzy pletení z pedigu – 7. 2., a 14. 3.; o tuto akci byl velký zájem. Na soutěži T. F. A. (pořádané místními hasiči 19. 7.) zajišťovaly členky zdravotní dohled. Na podzim zorganizoval ČČK taneční kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé, které probíhaly v sále KD.

Tradiční májový výšlap k řece Moravici se uskutečnil za krásného počasí 8. 5.

Od roku 2016 – zdroj: Zpráva o činnosti ČČK – předsedkyně J. Skarková

Rok 2016

Počet členů organizace 65, z toho 62 žen a 3 muži. Výbor se skládá z 11-ti členek a schází se 4 – 5x ročně.

V roce 2016 se činnost zaměřovala hlavně na výchovnou, kulturní a společenskou.

Vzhledem k tomu, že byla mírnější zima a nevyšlo počasí, nekonala se tradiční saňkiáda.

27.2. se v hasičské zbrojnici uskutečnil po velmi úspěšném kurzu pletení z pedigu trochu náročnější kurz – drátkování. Kurz včetně pohoštění a úklidu skvěle zajistila p. Šrámková.

Na nočním čtení, které se konalo v naší ZŠ v březnu měl ČČK taky své stanoviště 1. pomoci, které zajistily p. Scholasterová a p. Šrámková. O školení 1. pomoci pro naše nejmenší v MŠ Březová se postarala opět p. Šrámková a v ZŠ Březová předávaly znalosti v oblasti 1. pomoci p. Scholasterová a p. Šrámková.

1.5. se konal krásný, dnes už tradiční výšlap k Moravici. Pohybově náročná akce, při které si účastníci protáhnou tělo a zasportují si,  se velmi líbila. Svědčí o tom i počet účastníků, který rok od roku roste. Celou akci zorganizovala členka výboru p. Kubesová.

Pro dospělé byl uspořádán zájezd na Shakespearovské slavnosti pod širým nebem na Ostravský hrad. Celou akci zajistila p. Panáčková.

23.10. proběhla za nádherného slunečného a zároveň větrného počasí drakiáda. Mimo pouštění draků si děti také zasoutěžily. Účast byla možná i díky teplému počasí opravdu velká. P. Štenclová,  Panáčková ale i další členky ČČK se postaraly o celou organizaci.

Letošní rok byl pro celou obec a taktéž všechny složky hlavně o účasti v soutěži Vesnice roku. I naše organizace se podílela na této soutěži a přispěla svou troškou o získání nádherného ocenění naší obce.

1.adventní neděli se v sále našeho kulturního domu konal Adventní jarmark, na kterém jsme se podílely jak organizačně, tak i prodejem svých výrobků.

Rok 2017

Počet členů místní skupiny 71, z toho 68 žen a 3 muži. Výbor se skládá z 12-ti členek a schází se 4 – 5x ročně.

V roce 2017 se činnost zaměřovala hlavně na výchovnou, kulturní a společenskou.

V zimě jsme v chladném měsíci únoru udělali naši tradiční saňkiádu. Zima nám přála a děti i dospělí se dokonale zahřáli a vyřádili.

V rámci naší přeshraniční spolupráce se uskutečnil 1. 4 2017 kurz pletení z pedigu s našimi polskými kolegy. Hlavními organizátorkami školení byli za ČČK p. Šrámková a Binarová.

Na nočním čtení, které se konalo v naší ZŠ v březnu měl ČČK taky své stanoviště 1. pomoci. Za ČČK byly přítomné p. Skarková a p. Kubesová.

1.5. se konal již tradiční výšlap k Moravici, kterého se zúčastnilo 35 dětí, 36 dospělých a 2 psi. Celou akci opět zorganizovala členka výboru p. Kubesová.

Na dětském dni, který je prezentován všemi složkami obce, jsme se na pohádkovém pochodu představili jako nádherní Šmoulové i s taťkou Šmoulou, Gargamelem a Šmoulinkou.

Pro dospělé byl uspořádán opět zájezd na Shakespearovské slavnosti pod širým nebem na Ostravský hrad. Celou akci zajistila p. Panáčková.

Letošní rok byl ovšem hlavně ve znamení účasti v soutěži o Obec roku. I naše místní skupina se opět podílela na této soutěži a úspěšně prezentovala naši činnost.

15.10. proběhla za nádherného slunečného, ale bohužel málo větrného počasí drakiáda. Mimo pouštění draků si děti také zasoutěžily. P. Štenclová, Panáčková, Kosterová a další členky ČČK se postaraly o celou organizaci.

Od září probíhaly opět taneční pro dospělé, které organizačně zajistila p. Kubesová.

Na divadelní představení O vlku a kůzlátkách jsme 5.11. vypravili do Opavy pro velký zájem celý autobus a děti i dospělí měli pěkný kulturní zážitek. Celou akci zajistila p. Blanka Topiarzová.

25.11. jsme se pokusili vytáhnout naše spoluobčany na taneční zábavu v RETRO stylu. Na této nádherné akci nás velmi příjemně překvapila obrovská účast a především to, že 90% návštěvníků přišlo v dobových kostýmech. Retro zábava měla obrovský úspěch nejen v naší obci, ale i v širokém okolí.

25. adventní neděli se v sále kulturního domu konal Adventní jarmark, na kterém jsme se podílely jak organizačně, tak i prodejem svých výrobků. Poděkování patří především p. Dubové, Pretschové, Kubesové, Kyjovské, Černochové a Panáčkové za zajištění dílniček pro děti a občerstvení pro návštěvníky. Vynikající pochoutky dodali také naši sponzoři – p. Kostera a p. Hluchá.

Rok 2018

Počet členů organizace 75, z toho 71 žen a 4 muži. Výbor se skládá z 12-ti členek a schází se 4 – 5x ročně.

V roce 2018 se činnost zaměřovala hlavně na výchovnou, kulturní a společenskou.

11.2. se konala naše tradiční saňkiáda. Zima nám přála a děti i dospělí se dokonale zahřáli a vyřádili.

22. března se nám povedlo zajistit přednášku na téma Posílení pánevního dna. Lektorkou byla Mgr. Míša Scholasterová, která nám poutavým a velmi fundovaným způsobem přiblížila problematiku inkontinence a posílení pánevního dna. Účast na akci byla vysoká.

Na nočním čtení, které se konalo v naší ZŠ 6. dubna, jsme měly opět své stanoviště 1. pomoci. Za ČČK byly přítomné p. Černochová a p. Kubesová.

1.5. se konal již tradiční výšlap k Moravici, na který přišlo 70 účastníků. Celou akci opět zorganizovala členka výboru p. Kubesová.

Pro dospělé byl uspořádán zájezd na Shakespearovské slavnosti pod širým nebem na Ostravský hrad. Divadelní představení Dobrý konec všechno spraví se uskutečnilo 24.7.2018. Celou akci zajistila p. Panáčková.

14.10. proběhla za účasti 53 dětí tradiční drakiáda. Mimo pouštění draků si děti také zasoutěžily. P. Štenclová, Panáčková a další členky ČČK se postaraly o celou organizaci.

V neděli 11. 11. jsme vyrazili opět do Slezského divadla v Opavě na muzikál Pyšná princezna. Celou akci zajistila p. Blanka Topiarzová.

1. adventní neděli se konal tentokráte v hasičské zbrojnici a na prostranství před zbrojnicí Adventní jarmark, na kterém jsme se podílely jak organizačně, tak i prodejem svých výrobků.


Rok 2019

Po celý se děvčata z výboru ČČK snažila nezapomenout na své členky v době jejich významných životních jubilejí s malými pozornostmi.

6.2.2019 v místní základní škole se konalo setkání spolků, kde jsme měli díky velmi obětavé člence ČČK p. Pavle Binarové své stanoviště 1.pomoci.

1.5.2019 se za krásného, slunečného počasí uskutečnil již tradiční POCHOD K MORAVICI. Tuto akci zajišťuje p.Kubesová .

Dětský den, který se nesl na našem stanovišti ČČK v duchu pohádky O Sněhurce a 7 trpaslících se i díky hezkému počasí opět velmi povedl.

V létě 1.srpna se konal zájezd na Shakespearovské slavnosti pod širým nebem na Ostravský hrad. Divadelní představení Večer tříkrálový, bylo moc hezkým zážitkem. Navíc nám i počasí přálo a nikdo nezmoknul.

29.září 2019 proběhla za pěkného,větrného počasí a velké účasti dětí i dospělých Drakiáda.

1.října 2019 opět v naší základní škole za vedení skvělé fyzioterapeutky Míši Scholasterové jsme se dověděli jak ovládat a zapojovat všechny svaly, aby nás tělo nebolelo.

9.11.2019 RETRO ZÁBAVA s večerním překvapením ve stylu 50-70 let. Velmi náročná , ale úspěšná akce. Téměř 200 účastníků, kteří se výborně bavili.

29.11.2019 byla výroční členská schůze ZO ČČK Větřkovice.

Adventní trhy byly pořádány ve spolupráci s Obecním úřadem Větřkovice.